VGV Overige vragen (c)

 

Veelgestelde vragen

Het registratieproces


Zijn mijn gegevens veilig?

Het Belmewel-Register gebruikt uw gegevens alleen voor het doorgeven aan leveranciers als u daarom verzoekt. Uw gegevens worden voor geen ander doel gebruikt of verhandeld. Het Belmewel-Register heeft geen banden met leveranciers, heeft geen banden met leveranciers van adresgegevens en is geen traditioneel bedrijf voor leadgeneration. Het Belmewel-Register is opgezet vanuit de gedachten van de consument en dient zijn of haar belang.


Hoe vaak mag ik gebeld worden?

U geeft in een Belmwel aan wanneer u gebeld wilt worden, door welke leverancier en op welke momenten van de weekdagen. Binnen die opgegeven grenzen mag de leverancier u bellen voor de product of de dienst die u heeft aangegeven. Alleen als u expliciete toestemming heeft gegeven mag de leverancier u bellen. In het gesprek wat ontstaat kunt u uw wensen verder aangeven. Als u wilt dat u niet meer gebeld wordt door deze leverancier dan kunt u dat in het gesprek aangeven.


Wat te doen als de leverancier buiten de opgegeven tijden belt?

Als een leverancier buiten de opgegeven tijden en / of datums belt, dan zijn er twee overtredingen begaan.

1. Er is nu sprake van ongevraagde communicatie en als u staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register dan mag u niet gebeld worden. Het bedrijf dat u belt is in overtreding en u wordt daarom gevraagd een klacht in te dienen bij Stichting Consuwijzer.

2. Het bedrijf overtreedt de algemene voorwaarden van het Belmewel-Register. Als u een klacht indient bij het Belmewel-Register dan neemt het register contact op met de leverancier en stelt die op de hoogte van uw klacht. De leverancier neemt contact met u op voor het behandelen van uw klacht. U kunt er dan in de meeste gevallen samen uitkomen. Mocht dat niet lukken en er zijn meerdere klachten, dan kan het Belmewe-Register overgaan tot blokkade van de leverancier. In dat geval kan de leverancier niet meer worden geselecteerd uit de lijst van aangesloten leveranciers en mist het bedrijf de kans op nieuwe klanten. 


Wat te doen bij een klacht?

Als een leverancier zich registreet bij het Belmewel-Register dan accepteert dat bedrijf de algemene voorwaarden. daarin staat dat de leverancier de wensen van de gebruikers van het Belmewel-Register zal respecteren. Ondanks alle aandacht voor de kwaliteit kan het natuurlijk voorkomen dat er gebeld wordt buiten de uren en datums van uw keuze.

In det geval vragen wij u een mail te sturen naar klachten@Belmewel-Register.nl met zo goed mogelijk beschreven wie u belde, wanneer en waarom u van mening bent dat dit niet geoorloofd is. Het Belmewel-Register gaat dan de kalcht doornemen met de leverancier. De leverancier zal contact met u opnemen om samen het probleem op te lossen.

Op de voortgang daarvan heeft het Belmewel-Register niet altijd zicht. We stellen het daarom zeer op prijs dat u ons van de voortgang op de hoogte houdt.


Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen?

Als u alle gegevens uit het Belmewel-Register wilt verwijderen, dan kunt u dat verzoek per e-mail aan ons sturen. Het Belmwel-Register wil dat omdat dan kan worden gecontroleerd of het verwijderen van de gegevens terecht wordt aangevraagd en niet afkomstig is van iemand anders dan de aanvrager.


Wat is het verschil met het Bel-me-niet Register?

In 2009 heeft de overheid besloten tot oprichting van een wettelijk Bel-me-niet Register. Via een aanwijzingsbesluit is Stichting Infofilter aangewezen als beheerder van dat register. Het bestuur van Stichting Infofilter wordt gevormd door de brancheverenigingen van bedrijven die telemarketing uitvoeren. De operationele uitvoering van het Bel-me-niet Register is uitbesteed aan een bedrijf. Vanaf 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2012 is Here & Now BV verantwoordelijk geweest voor de operationele aansturing van het Bel-me-niet Register.

Na 1 oktober 2012 is Here & Now BV onafhankelijk en zelfstandig gestart met de voorbereidingen voor een Belmewel-Register. Dit Belmewel-Register heeft geen wettelijke basis maar gaat uit van de wil en wens van de consument om, op het moment dat de consument dat wil, een aanbieding te ontvangen voor een dienst of product. Het Bel-me-niet Register beschermt tegen ongevraagde communicatie en het Belmewel-Register stelt de consumentin staat om tijdelijk en specifiek gevraagde communicatie te realiseren.

Met het Belmewel-Register vervalt dus niet de inschrijving van het Bel-me-niet Register. Het versterkt elkaar juist.