Privacystatement

Privacy statement

Dit Privacy statement geeft aan hoe Belmewel-Register B.V., verder aan te duiden met Belmewel-Register, omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek om alleen op uw uitdrukkelijk verzoek gevraagde commerciële communicatie te ontvangen via vaste of mobiele telefonie, of eenmalig per e-mail of eenmalig per post. Alleen de benodigde gegevens worden beschikbaar gesteld aan de organisaties die u een aanbieding mogen doen per telefoon, e-mail of post.

E-mailadres

Belmewel-Register vraagt om uw e-mailadres. Dit adres wordt door Belmewel-Register onder andere gebruikt om uw aanmelding te bevestigen. Daarnaast wordt het gebruikt om u te informeren over wijzigingen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens heeft aangepast.

Belmewel-Register houdt niet identificeerbare (statistische) gegevens bij die van belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van haar website. Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina’s grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel bezoekers er langskomen, en wat de stille en de drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt benaderd.

Beveiliging

Belmewel-Register gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking, onrechtmatige toegang of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Links

Op de site treft u een aantal links aan naar andere sites die niet tot Belmewel-Register behoren. Belmewel-Register neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites of voor de omgang van uw gegevens door deze organisaties.

Dit privacy statement is vastgesteld op 1 maart 2013. Belmewel-Register behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Raadpleegt u daarom periodiek het privacy statement.

 

Versie 1.0, 1 maart 2013