Over Belmewel

Over Belmewel

Sinds 1 oktober 2009 is de aangepaste Telecommunicatiewet van kracht. Sindsdien kunnen consumenten hun telefoonnummers inschrijven in het Bel-me-niet Register om niet meer telefonisch benaderd te worden door bedrijven voor commerciële ideële of charitatieve doeleinden.  Het Bel-me-niet Register is een groot succes geworden en inmiddels zijn er al meer dan 7,5 miljoen telefoonnummers geregistreerd.

Misgelopen aanbiedingen
Maar steeds meer mensen realiseren zich dat ze na inschrijving in het Bel-me-niet Register gewenste aanbiedingen mislopen. Het betere energiecontract, het voordeligere telefoonabonnement, de passende zorgverzekering blijkt vaak makkelijker realiseerbaar als men wordt gebeld met een aanbieding en zo tot afspraken kan komen. Daarom is (als aanvulling op het Bel-me-niet Register) het Belmewel  Register in het leven geroepen.
De consument wil immers in control zijn en zelf bepalen door wie en wanneer ze gebeld willen worden.

Belmoment zelf bepalen
Op het moment dat een consument bewust kiest voor de zoektocht naar een nieuw product of dienst, kan het Belmewel Register van grote dienst zijn. Na registratie in dit register kan nauwkeurig worden bepaald welk bedrijf (of bedrijven), wanneer en voor welk product of dienst mag bellen. De consument bepaalt dus zelf de momenten waarop hij of zij mag worden benaderd. Ook kiest de gebruiker bewust waarvoor er gebeld (of gemaild) mag worden.

Het Belmewel Register is productonafhankelijk. Er wordt nooit een commissie berekend over de verkoop van een product of dienst.  Bedrijven betalen uitsluitend voor gebruik van het register, los dus van het product of dienst of de verkoop daarvan.

Goed concept
Het Belmewel concept is gericht op een win-situatie voor alle partijen. De consument wordt alleen gebeld voor zaken die gewenst zijn en voor bedrijven bel je met een gekwalificeerde lead, dus de kans op succes is vele malen hoger dan koud bellen. Er is geen risico op overtreden van de wet want het gaat om een gevraagd telefoongesprek. Er is door de ontwikkelaars (investeerders) een stevig businessconcept ontwikkeld met zeer ruime groei en winstmarges. Er zijn diverse samenwerkignsvormen mogelijk om samen te werken aan de realisatie van een nieuwe klantengroep.

Initiatiefnemers
Het register is opgezet door een drietal initiatiefnemers die geen banden hebben met de telemarketingsector. Operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het Belmewel-Register is Hans Leemans. Hij is oud directeur van het wettelijke Bel-me-niet Register. Hij  heeft dit register aangestuurd van 2009 tot november 2012 en het laten groeien van  2,7 naar 7,5 miljoen registraties. Belmewel is eifgendom van een investeringsmaatschappij.

 


Hans Leemans en de investeerder hebben geen enkele relatie met telemarketingbedrijven of de telemarketingsector. Het Belmewel-Register heeft ook geen relatie met het Bel-me-niet Register, direct of indirect of via bestuursleden uit de brancheorganisaties van Telemarketingbedrijven die het bestuur vormen van het Bel-me-niet Register.